FAQ

Vragen over het platform en hoe het werkt?
Hieronder vind je de meest gestelde vragen:

Wat is Cosmos-Kosmos?

Cosmos-Kosmos is een initiatief van Comedien.be / Acteur.be VZW en wil tegen een lage kostprijs een etalage voor creatief work­in­progress, een netwerkplek voor artiesten, en een culturele crowdfunding aanbieden.

Het tweetalige platform geeft artiesten de mogelijkheid om hun projecten online voor te stellen en om ondersteuning te zoeken om deze te realiseren. Makers kunnen door de aanmaak van een project­pagina de ontwikkeling van hun artistieke projecten faciliteren. Deze pagina verzamelt informatie over projecten in wording, nieuws & ontwikkelingen, media (foto's, video's en documenten).

Concreet kan je als maker :

 • Distributieplekken zoeken of simpelweg een grotere online zichtbaarheid verkrijgen voor de verspreiding of de verkoop van een project ;
 • Op zoek gaan naar medewerkers voor je project of je artistieke team uitbreiden ;
 • Fondsen werven via een crowdfunding waarvan alle inkomsten terugvloeien naar de maker. We nemen geen percentages op de bedragen die voor artiesten worden ingezameld: met uitzondering van de bankkosten die projectbeheerders moeten betalen, komen alle ingezamelde sommen bij hen terecht.Waarom zou ik een project registreren op Cosmos-Kosmos?

Er zijn veel redenen om jouw project te publiceren op Cosmos-Kosmos!

 • Met je project­pagina heb je een online plek om over jouw artistiek werk te communiceren, gekoppeld aan je artiestenprofiel op Acteur.be, en uitstekend vindbaar via Google.
 • Je kan als projectbeheerder zoveel projecten publiceren als je wil.
 • Indien je een artiestenprofiel hebt op Acteur.be, is het gebruik van Cosmos-Kosmos volledig gratis.
 • Je kan projecten publiceren in het Nederlands of Frans, of een tweetalige pagina aanmaken die zich automatisch aanpast aan de voorkeurstaal van de bezoeker. Hierdoor kan je project ook over de taalgrenzen heen reizen en zichtbaar worden voor een groter publiek.
 • Het platform fungeert als vitrine voor iedereen die geïnteresseerd is in culturele en artistieke projecten : publiek, programmatoren, professionals uit de sector, andere artiesten, …
 • Alle artistieke disciplines zijn welkom : muziek, uitvoerende kunst, audiovisuele kunst, beeldende kunst, literatuur, beeldhouwkunst, architectuur, mode, design, … maar ook cross­over projecten die deze kunstvormen combineren, of nieuwe vormen van expressie die jij zelf kan bedenken!
 • Je kan een project indienen in elk stadium van ontwikkeling : conceptie, research, schrijffase, pre­productie, tijdens de productie zelf, post­productie, voor distributie, ...
 • Het gebruik van het platform is eenvoudig en intuïtief. Je kan op ieder moment een oproep voor medewerkers of een crowdfunding toevoegen aan jouw project, of je project enkel gebruiken voor zichtbaarheid.
 • Indien je ervoor kiest om een crowdfunding­campagnes te lanceren voor jouw project, hoef je daarvoor geen commissie af te staan aan Cosmos-Kosmos. Wij nemen geen percentages op de bedragen die voor artiesten worden ingezameld: met uitzondering van de bankkosten die projectbeheerders moeten betalen, komen alle ingezamelde sommen bij hen terecht.
 • Jouw project krijgt gratis toegang tot alle workshops, ontmoetingsmomenten en vertoningsmomenten die via het platform worden georganiseerd.Hoe dien ik een project in op Cosmos-Kosmos?

Om je als projectbeheerder te registeren en een project in te dienen, moet je een actief artiestenprofiel hebben bij Acteur.be / Comedien.be.

Op Acteur.be / Comedien.be kan je als artiest een profielpagina aanmaken om je artistieke CV te delen, je zichtbaarheid te optimaliseren, op de hoogte te blijven van oproepen, vacatures, workshops en sectornieuws, en nog veel meer.

Voor meer informatie kan je een kijkje nemen op Acteur.be.

Indien je een artiestenprofiel hebt op Acteur.be, is het gebruik van Cosmos-Kosmos volledig gratis.
Hoe kan ik een project ondersteunen?

Een project springt je in het oog, en je wil dit project graag steunen?

 • Financieel : je wil een gift doen voor de crowdfunding van een project
 • Logistiek : je wil een vertoningsplek aanbieden of een vooraankoop onderhandelen voor een voorstelling
 • Door het aanbieden van jouw diensten : je wil het team vervoegen als medewerker

Daarvoor kan je je simpelweg registreren op Cosmos-Kosmos via deze link! Je hoeft hiervoor geen account te hebben op Acteur.be.

Met deze account kan je projecten als favorieten markeren om op de hoogte te blijven van nieuws en de ontwikkelingen.
Wie kan een projectbeheerder of schenker worden?

Elke volwassene of rechtspersoon kan een gift doen (in navolging van artikel 894 van het Burgerlijk Wetboek).

Registreer je op Cosmos-Kosmos als schenker om een gift te doen of een project te volgen.

Registreer je op Cosmos-Kosmos als projectbeheerder om een project te registereren. Hiervoor moet je reeds een actief artiestenprofiel op Acteur.be / Comedien.be hebben.
REGISTRATIE VAN EEN PROJECT


Waarom wordt mijn project niet meteen gepubliceerd?

Alle projecten worden geëvalueerd door het admin-­team van Cosmos-Kosmos volgens de volgende criteria om de haalbaarheid van een project te verzekeren. Enkel indien jouw project positief wordt beoordeeld, zal het worden gepubliceerd op het platform.

Coherentie van het project
 1. Alle informatie werd meegegeven, de vragen in het registratieformulier werden volledig beantwoord.
 2. Het project is van culturele of artistieke aard; m.a.w. het project betreft een kunstvorm (muziek, uitvoerende kunst, audiovisuele kunst, beeldende kunst, literatuur, beeldhouwkunst, architectuur, mode, design) en/of een project dat een educatief doel of informatief doel heeft binnen deze artistieke disciplines.
 3. De publicatie­doelen van het project worden duidelijk vermeld en zijn relevant.
 4. Het geschatte budget is onderbouwd.
 5. De toegevoegde media (foto's, video's, documenten) hebben een goede resolutie en technische kwaliteit en bieden een meerwaarde voor de communicatie van het project.
Presentatie van het project
 1. De inhoudelijke ideeën zijn duidelijk en begrijpelijk.
 2. De presentatie van het project (gebruikte toon, duidelijkheid van informatie, media ) is kwalitatief en pertinent.
 3. Aanwezigheid van een innovatief karakter van het project.
 4. De gekozen doelgroep is pertinent voor de inhoud van het project.
Technische haalbaarheid
 1. Het project lijkt haalbaar, de projectbeheerder duidt de mogelijkheden en visie voor het project.
 2. Een deel van het team werd reeds samengesteld of gecontacteerd.
 3. Er zijn reeds relevante partners verbonden aan of gecontacteerd voor het project .
 4. Het project heeft een gedefinieerde levensduur (korte of lange termijn)
 5. Het geschatte budget houdt stand, de budgettaire structuur en planning is duidelijk en doordacht.
Doelen van het project
 1. De financiële, logistieke of menselijke vraag is nauwkeurig omschreven en relevant.
 2. De tegenpartijen zijn duidelijk,consistent en uitvoerbaar.
 3. Het project is omringd door een welwillende entourage (bv. een goed gevolgde Facebook­pagina, partners die communiceren over het project, ...)
Communicatie
 1. Het project is aanwezig op sociale media (Facebook, Instagram, Tumblr, ...) of heeft een eigen website, blog.
 2. De presentatie van het project is consistent voor de gekozen doelgroep.
 3. Er is reeds een communicatieplan en/of documenten die nodig zijn voor communicatie zijn reeds opgemaakt ( flyers of posters, trailer, uitnodigingen, ...)
 4. Het project past good practices toe (billijke vergoeding, verzekering, diversiteit, transparantie, ...)Wat is de validatietermijn voor een project?

Ons team streeft ernaar zo snel mogelijk jouw project grondig door te nemen. Afhankelijk van de periode kan deze reactietermijn variëren. Algemeen wordt een termijn van max. 7 werkdagen voorzien. Natuurlijk kan je op elk moment tijdens deze periode verdere wijzigingen en updates toevoegen aan jouw project.
Welke projecten komen in aanmerking? Waarom werd mijn project niet gevalideerd?

Het project moet voldoen aan een reeks vereisten voordat het kan worden gevalideerd.

 1. Alle informatie werd meegegeven, de vragen in het registratieformulier werden volledig beantwoord.
 2. Het project is van culturele of artistieke aard; m.a.w. het project betreft een kunstvorm (muziek, uitvoerende kunst, audiovisuele kunst, beeldende kunst, literatuur, beeldhouwkunst, architectuur, mode, design) en/of een project dat een educatief doel of informatief doel heeft binnen deze artistieke disciplines.
 3. De publicatie­doelen van het project worden duidelijk vermeld en zijn relevant.
 4. Het geschatte budget is onderbouwd.
 5. De toegevoegde media (foto's, video's, documenten) hebben een goede resolutie en technische kwaliteit en bieden een meerwaarde voor de communicatie van het project.

Indien het geregistreerde project niet voldoet aan deze criteria, wordt het automatisch afgewezen.

Indien het geregistreerde project wel voldoet aan deze criteria, worden bijkomende criteria in aanmerking genomen, zoals de haalbaarheid, presentatie, samenhang van de doelstellingen, relevantie van de gebruikte communicatiemiddelen, fair practices, ...
Waarom werd mijn project gearchiveerd?

Tijdens de registratie van jouw project op Cosmos-Kosmos heb je een start­ en een einddatum aangegeven. Wanneer de einddatum wordt bereikt, wordt je project automatisch gearchiveerd en is het project offline. Je kan op elk moment je projectzelf opnieuw online plaatsen via je dashboard.
Waarom werd mijn project stopgezet ?

Indien je project niet voldoet aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden of indien je project­pagina lasterlijke, oneerbiedige, gewelddadige, racistische, intimiderende, agressieve, vernederende of seksistische inhoud in strijd met de waarden van Cosmos-Kosmos verspreidt, heeft ons team het recht om jouw project stop te zetten.
Wat is de publicatietermijn van mijn project?

To infinity and beyond ! Je kan de start­ en einddatum voor de online publicatie van jouw project aanpassen via je dashboard op Cosmos-Kosmos.
CROWDFUNDING


Wat is de maximale duurtijd van mijn crowdfunding­campagne?

De duur van de crowdfundingcampagne mag niet langer zijn dan 76 kalenderdagen.
Neemt het platform een commissie op mijn crowdfunding­campagne?

Neen. Cosmos-Kosmos neemt geen percentages of commissie op de bedragen die voor projecten worden ingezameld: met uitzondering van de bankkosten die projectbeheerders moeten betalen, komen alle ingezamelde sommen bij hen terecht.
Wie betaalt de bankkosten?

De projectbeheerder neemt de de bankkosten voor zich. Wanneer een gift wordt verzonden, worden bepaalde kosten van dat bedrag afgehouden vòòr deze op de bankrekening van de projectbeheerder terecht komt (zie hieronder "Hoeveel bedragen de bankkosten?")
Wat is het maximum streefbedrag voor een crowdfunding­campagne?

Om de haalbaarheid voor projecten te stimuleren, beperken we het streefbedrag van een crowdfunding tot €5.000 per project. Cosmos-Kosmos vervangt op geen enkele manier de structurele ondersteuning die essentieel is voor de creatie van een project , maar stelt makers in staat om de realisatie ervan te ondersteunen en vergemakkelijken door een aanvullende financiële bijdrage.

Bij voorbeeld: een kortfilm heeft een kleine som nodig om ondertitels toe te voegen, een voorstelling zoekt een bijkomstig budget voor decors, een muzikant wil voor het artwork op de hoes een budget verzamelen, ...
Kan het streefbedrag worden overschreden door de som van de giften?

Absoluut, dat wensen we je toe! Het uiteindelijke bedrag ingezameld bij het afsluiten van de crowdfunding campagne kan 100% van het streefbedrag (en dus ook €5.000) overschrijden.
Wat gebeurt er indien het project het streefbedrag niet bereikt voor de einddatum van de crowdfunding­campagne?

Indien het streefbedrag niet wordt bereikt, worden alle verkregen giften aan elke individuele schenker terugbetaald. De voorkeursstrategie voor projectbeheerders is dus niet om voor elk project als streefbedrag de maximum som van €5.000 te vragen , maar om een relevant en haalbaar bedrag te kiezen, in de hoop meer dan het streefbedrag te verzamelen.

De schenker ontvangt zijn terugbetaling (na aftrek van de beheerskosten, de kosten met betrekking tot de betaling mbt de STRIPE­applicatie en alle andere toepasselijke vergoedingen of belastingen) binnen 76 dagen (inclusief weekend).
Hoe kies ik de tegenprestaties voor mijn crowdfunding campagne?

Indien je een crowdfunding campagne wil verbinden aan je project, raden we je aan om concrete en haalbare tegenprestaties te formuleren voor schenkers. Deze tegenprestaties moeten uiteindelijk ook door jou worden voldaan. Elk fotoboek, dvd, affiche of cd is voor jou ook een investering ­zowel qua geld en tijd. Wees creatief met je tegenprestaties, ze zijn een extra manier om geïnteresseerden in jouw project te prikkelen!

Via deze link vind je een artikel over crowdfunding en tegenprestaties met verdere informatie en tips.
Hoe voldoe ik als projectbeheerder aan de beloofde tegenprestatie(s)?

Indien de crowdfunding campagne succesvol wordt afgerond, kan je als projectbeheerder een tabel downloaden met de e-mailadressen van alle schenkers en de tegenprestatie(s) waar zij recht op hebben. De projectbeheerder dient binnen redelijke termijn contact op te nemen met de schenkers om de tegenprestaties aan te bieden. De projectbeheerder is volledig persoonlijk aansprakelijk voor het respecteren en volbrengen van de beloofde tegenprestaties.

SCHENKERS


Welke betaalmiddelen worden geaccepteerd voor de financiële ondersteuning van een project ?

Cosmos-Kosmos accepteert betalingen met Bancontact of VISA voor de crowdfunding van projecten.
Is het mogelijk om mijn gift te annuleren?

Een schenker kan enkel in de volgende twee gevallen aanspraak maken op gedeeltelijke terugbetaling van de donatie (na aftrek van de beheerskosten, de kosten verbonden aan de betaling met betrekking tot de STRIPE­applicatie en alle andere toepasselijke vergoedingen of belastingen):

 • hetzij in geval van uitoefening van het herroepingsrecht, heeft de donorconsument een periode van 14 kalenderdagen vanaf de dag van het registratie van de gift om zich terug te trekken, zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen en zonder andere kosten te maken dan deze voorzien in dit artikel.
 • hetzij wanneer het project niet binnen de tijdslimiet de vereiste financieringsdrempel bereikt of de projectbeheerder zijn project annuleert.Hoe kan ik zeker zijn van de betrouwbaarheid van een projectbeheerder ?

Ieder project wordt door ons team grondig doorgelezen en geëvalueerd. Er moet aan verschillende criteria worden voldaan vooraleer een project wordt gevalideerd en gepubliceerd op het platform.

Enkel en alleen de projectbeheerder is echter verantwoordelijk voor de effectieve voltooiing van het project, bij volledige kwijting van Acteur.be zowel ten opzichte van de schenkers als ten opzichte van derden.
Hoeveel bedragen de bankkosten?

Wanneer een schenker een gift doet, draagt hij/zij niet de transactiekosten die door het beveiligde betalingsplatform STRIPE worden opgelegd. Het is de projectbeheerder die deze kosten voor zich neemt, en als eindsom iets minder ontvangt.

Het totaalbedrag van de gift wordt verminderd met 1,4% + €0,25 voor Europese Maestro/Bancontact-, Visa- en MasterCard-kaarten, en met 2,9% + €0,25 voor internationale kaarten en American Express. Zodra de projectbeheerder zijn streefbedrag met succes heeft behaald, worden er opnieuw bankkosten in rekening gebracht voor de overdracht naar zijn of haar eigen rekening: €2,10 + 0,25% van het totale bedrag.

Hieronder enkele voorbeelden van deze berekening:

Scenario 1

Wanneer één schenker bijvoorbeeld een gift van €1.000 doet met een Europese betaalkaart, betaalt hij/zij €1.000. Na aftrek van de bankkosten wordt 985,75 voor het project klaargezet op de STRIPE-account van de projectbeheerder.

 • Indien het project zijn streefbedrag niet haalt, wordt 985,75 terug gestort aan de schenker.

 • Indien het project wel succesvol is, en zijn streefbedrag bereikt, ontvangt de projectbeheerder na aftrek van de bankkosten 981,19.

Scenario 2

Wanneer 20 schenkers een gift van €50 storten met een Europese betaalkaart, betalen zij elk €50.
Na aftrek van de bankkosten wordt 981 (of €49,05 per schenking) voor het project klaargezet op de STRIPE-account van de projectbeheerder.

 • Indien het project zijn streefbedrag niet haalt, wordt €49,05 terug gestort aan iedere individuele schenker.

 • Indien het project wel succesvol is, en zijn streefbedrag bereikt, ontvangt de projectbeheerder na aftrek van de bankkosten €976,45.Komen giften in aanmerking voor een belastingvermindering?

In België kunnen schenkers profiteren van een belastingvermindering wanneer zij een erkende instelling financieel ondersteunen (zie de lijst met erkende instellingen).
Vind je geen antwoord op jouw vraag op deze pagina?

Stuur een e­-mail naar info@cosmos-kosmos.be en onze medewerkers helpen jou zo snel mogelijk verder.